Perstorps Framtid

 

 AGENDA  2016


Medlemsmöte:

20/11

29/1

26/3 Årsmöte

 

Möten hålls i kommunhuset kl.16:00

 


Styrelsemöte enligt särskild kallelse

 

 

Vi är ett lokalt och från centrala organisationer obundet parti som skall lägga allt fokus på att vända den negativa trenden i kommunen till förmån för dess invånare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Julskyltning 27 november

Perstorps Framtid kommer att befinna sig på torget vid entren till Natalies Restaurang för att bjuda på glögg och pepparkakor vid julskyltningen på söndag 27/11

Vi kommer att ha våra politiker på plats för att svara på era frågor om vår politik för Perstorp

Vi tror på Perstorp, gör du?

 


Perstorps bostäders VD gästar medlemsmötet 20/11 -16

Perstorps bostäders VD gästar vårt medlemsmöte för att informera om PErstorps bostäders verksamhet och nybyggnationer.

Mötet hålls i Karpen på kommunhuset klockan 16:00 

 

Varmt välkomna

 

 

 


Familjedag med Perstorps Framtid

 

 


Perstorps Framtid har följt hur statistiken ser ut för våra arbetslösa i  Kommunen!

 

Perstorps kommun har många ungdomar som är arbetslösa. Därför har Perstorps Framtid lyft frågan att Perstorps kommun skall ha en policy att anställningar skall följa pensions ålder. Det vill säga att pensionsåldern är 65 år men man har rätt att jobba till 67 år.    Där efter skall kommunen se till att man ej jobbar kvar efter 67 års ålder. Detta för att ge möjlighet till nyanställningar!

Detta förslag har PF lyft i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi ser också att detta förslag skall vara lätt att genomföra efter som Ordförande och Vice ordförande har jobbat fackligt och där dessa regler gäller!

 

För Perstorps Framtid

Bo Dahlqvist

2-vice ordförande kommunstyrelsen.

 

  


Bristande tilltro till Perstorps bostäder AB?

 

Perstorps Framtid ställer sig frågande till majoritetens bristande tilltro till det kommunala bostadsbolaget Perstorps bostäder AB. Man uttalar sig i kommunfullmäktige att bolaget inte längre mäktar med att bygga de bostäder som man från kommunens sida har ålagt bolaget att göra. Detta i tider då det råder stor bostadsbrist och bolagets lägenheter blir uthyrda långt innan de är färdigställda. Ärendet som låg på fullmäktiges bord var gällande just detta, kravet på bolaget att bygga nya bostäder.

Perstorps framtid försökte på Kommunfullmäktige idag (läs 23:e mars 2016) påtala att det dessutom inte finns något giltigt ägardirektiv från kommunens sida, då detta måste beslutas i Kommunfullmäktige men enbart har beslutats i Kommunstyrelsen. Tyvärr så vägrade majoriteten att lyssna på våra resonemang och tog i praktiken ett beslut som inte kan verkställas då det inte finns något ägardirektiv från början. 

 

Vi tror på Perstorp (och vårt fastighetsbolag), gör du?

 

  


 

Felaktig information i Mera Perstorp

I den senaste utgåvan av Mera Perstorp har journalisten Christoffer Ekmark publicerat en artikel om vårt uttalande om vår syn på flyktingpolitiken i Perstorp.
Av inledningen på artikeln framgår att det skulle vara flyktingpolitiken som är anledningen till socialnämndens underskott på drygt 8 miljoner för 2014.

Detta har vi aldrig sagt, det förhåller sig däremot så att flyktingverksamheten gav ett överskott på drygt 1,5 miljon, vilket gör att nämndens verkliga underskott var ca 10 miljoner, men landade på ca 8 miljoner. Rätt skall vara rätt, det är bara att läsa vårt uttalande. 

Dessutom förhåller det sig så att journalisten har aldrig talat med Hans Stifors, utan detta är hans eget inlägg och djupt beklagligt och kan skapa en felaktig debatt och är djupt olyckligt.

Vi vidhåller vår uppfattning att det avtal som kommunen tecknat med Migrationsverket att vi skall ta emot 10 ensamkommande flyktingbarn är det som gäller för oss och det är det vi kan hantera med de resurser vår kommun har.

 


  

Lyckad dag med bangolf

Vi vill tacka alla som kom till bangolfen idag och diskuterade politikens innehåll i Perstorp. 
Vi kommer att ta med era synpunkter till nämnderna. 

Det är för er i Perstorp som vi jobbar.

Vi tror på Perstorp, Gör du?

 

            

  

 


 

Uttalande från styrelsen Perstorps Framtid.

 

Vid styrelsemötet den 17 augusti diskuterades den nu uppkomna kritiska situationen för vår kommun, med de alltmer ökande placeringarna av ensamkommande flyktingbarn som just nu innebär 31 personer. Vi kallar det i fortsättningen för ungdomsflyktingar.

 

Kommunstyrelsen beslöt i december 2013 att teckna avtal med Migrationsverket om högst 10 platser då det var den bedömning som var realistisk att hantera för Skånes minsta kommun med 7100 invånare.

Beslutet antogs också av kommunfullmäktige.

 

Vi har bostadsbrist, arbetslöshet, en tuff ekonomisk verklighet att brottas med och många barn som är familjehemsplacerade och vi har problem med skolans verksamhet för avgångsklassernas behörighet till gymnasiet, och har sedan juni tillkommit minst 10 nya flyktingelever samt att den kommunala verksamheten är anpassad efter våra knappa resurser. 

 

Problemet som vi ser det, är att om andra kommuner skulle ta emot ungdomsflyktingar utifrån deras storlek, arbetsmarknad, skattekraft och resurser i övrigt, så tar vår kommun emot oproportionerligt stort antal ungdomsflyktingar.

 

Hässleholms kommun är ca 7 gånger större med ca 50000 invånare mot våra 7100.

Skulle då Hässleholm ta emot ca 200 ungdomsflyktingar? 

Helsingborg med drygt 137000 invånare är 19 gånger större än Perstorp,

skall Helsingborg ta emot ca 590 ungdomsflyktingar?

Givetvis är detta helt orimligt.

 

Vår uppfattning är att nu måste vi säga stopp, vi kan inte ta emot fler p.g.a. våra bristande resurser

för vi har varken acceptabla bostäder eller förutsättningar att ta emot fler ungdomsflyktingar.

 

Vi vill att det tas initiativ till uppvaktning av Migrationsverket och meddela att vi inte kan ta emot fler ungdomsflyktingar. 

Dessutom är det anmärkningsvärt att vår socialchef uttalar sig i radio Kristianstad nu i juli, då det fanns 19 st, om att vi kan ta emot ytterligare 5 st. Nu har det tillkommit ytterligare ett antal så idag har vi 31 personer som vi har fullt ansvar för.

 

Vi är endast ett lokalt politiskt parti som värnar om Perstorps invånares bästa, och vår uppfattning är att nu kan vi inte ta emot fler ensamkommande ungdomsflyktingar.

 

 

Perstorp 17 augusti 2015

 

Styrelsen för Perstorps Framtid

 


 

 

Slå ett slag för Perstorps Framtid

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

P E R S T O R P S  F R A M T I D

 

Vinstfördelning av vår tävling på torget 2015-05-30.

Spetsen var:                49 meter och 40 centimeter.

 

1:a pris presentkort 500 Kr  ICA                            Ingela Aronsson 53 m Skillnad  3,60

2:a pris presentkort 200 Kr  ICA                           Kevin Nordqvist  54 m Skillnad 4,60

3:dje pris  ½ kg kaffe                                               Marcus Forsberg   56 m Skillnad 6,60

 

Burkarna vägde:         2 kg 261 gr.

 

1:a pris Presentkort 300 kr Trendi                      Anders Wallstedt  2kg 350gr skillnad 89 gr

2:a pris Presentkort 200 Kr Fothälsan               Conny Sundel  2 kg 100 gr Skillnad 161 gr

3:dje pris ½ kg kaffe.                                             Victor Aronsson  2 kg 089 gr  Skillnad 172 gr

 

Tävlingsansvarig 

 

Viveca Dahlqvist  Perstorps Framtid. 0768 729 306


 

 

 

Kul i byn

Perstorps Framtid kommer att finnas på torget i samband med Kul i Byn den 30:e Maj

Kom gärna förbi och prata om allt mellan himmel och jord, och framför gärna era synpunkter om vad ni tycker är bäst för Perstorp då det är det som vi i Perstorps Framtid värnar om.

Det är viktigt för oss i Perstorps Framtid att invånarnas röster verkligen hörs då det är era synpunkter och frågor vi driver politiskt.

...

Vi Kommer även att bjuda på grillad korv under förmiddagen

Vi tror på Perstorp, Gör DU?

 


 

Perstorps framtid är stolt sponsor av Hagstad Stämman

Vi tror på Perstorp, Gör DU?

 


 

 

 

Perstorps Framtids skolpolitik ger resultat.

Nu är det svart på vitt att med PerstorpsFramtids ordförande vid rodret för barn och utbildningsnämnden under 4 år, så har Perstorps skolresultat stigit i rankningen från plats 240 utav 290 kommuner, till plats 176!! Ett kliv med 64 platser!!!
Detta beror så klart på att man skapat bra förutsättningar i nämnden tillsammans med all skolpersonal som nu gett resultat.
Ingen enskild person nämnd och ingen glömd.

Noterbart är att Centerns Marie Gärdby hoppade av sitt uppdrag i barn och utbildningsnämnden 2014 då hon enligt sitt
avsägelsebrev till Kommunfullmäktige, inte kunde vara kvar pga att verksamheten inte fungerade??
Nu är hon åter med men nu som ordförande. Det är därför med stor spänning vi ser fram emot resultatet av Gärdbys
ledarskap, som måste innebära förändringar eftersom hon lämnade nämnden då den enligt hennes uppfattning inte fungerade. Skall hon överge Perstorps Framtids lyckade skolpolitik eller ge sig ut på en ny "ökenvandring" för nämnden som under 13 år "gått back" med många miljoner utan att uppnå  några lyckade resultat.

Perstorps Framtid


 

 

 

 

Perstorps Framtid har valt ny ordförande på årsmötet.

 

Lars Ottosson har avsagt sig uppdraget pga. Tidsbrist och ny ordförande för 1 år är Hans Stifors.

Hans har ett förflutet inom fackföreningsrörelsen och stor erfarenhet av organisation och styrelsearbete.

Hans kommer att starta arbetet med inriktning på valet 2018. Perstorps Framtid kommer att jobba för att bli det största partiet i Perstorp.

Vi kommer bl.a. att stärka vår organisation, genom att fler medlemmar blir aktiva och får ökade befogenheter och ökat ansvar för verksamheten.

Vår viktigaste uppgift framöver blir att nå nya medlemmar, samt att öka informationen om våra politiska mål och granska den sittande majoriteten.

Perstorps Framtid behövs därför att;

 ” Vi måste bli mindre rädda för att lägga oss i, för att klandra och kritisera.

Vi måste bli mycket bättre på att samarbeta. Trots allt är vi flest. Vi som i grunden vill det rätta och goda, som känner avsky  inför våld, hat och orättvisor.

Tänk om vi kunde inse vilken makt vi faktiskt har”.

 

Hans kan nås på tel. 070 53 05 319.

 


 

 

 

Vad skall ett barnkals på Ugglebadet kosta?

Vid kommunfällmäktiges sammanträde den 15:e behandlades ett ärende, vad skall ett barnkals på Ugglebadet kosta?
Detta är en egentligen en struntfråga, men det handlar om synsätt och värderingar och också om maktfullkomlighet från Kommunstyrelsens majoritet. Fritidsnämnden har behandlat ärendet och redovisade att kostnaden borde var ca. 1500 .-!
Fritidsnämndens förslag som antogs enhälligt i nämnden var att avgiften skulle vara 1200:-/ kalas med högst 15 barn. Då ingår korv med tillbehör, dryck, godispåse, lekledare, personal som dukar m.m. och bassängen står till förfogande. Föräldrarna som "köper" detta paket slipper allt bestyr för barnets kalas. Kostnaden blir då 80:-/ barn vid kalas med 15 barn. Badet kan utföra ca 30 sådana bokningar om året. Detta gäller även för personer som inte bor i vår kommun.

Nu inträffade följande. Majoriteten i kommunstyrelsen S+M+C+KD tyckte att avgiften var för hög och beslöt att avgiften skall vara 1000:- en höjning med 200:-, dvs. 67:-/ barn.  Man ifrågasatte kioskens prissättning? Vi föreslog 1200:- men för personer utanför Perstorp skulle avgiften vara självkostnadspris dvs. 1500:-. Kommunfullmäktiges majoritet beslöt enligt majoritetens förslag i KS.
Vi ifrågasatte att subventionera kioskpriserna om det är en viktig kommunal angelägenhet för 30 barnfamiljer per år? Då
försvarar kommunalrådet Ronny Nilsson detta (S+M+C+KD) och talar om att barnfamiljer har det svårt och att man skall inte ha olika avgifter för människor från andra kommuner och inte ställa olika grupper mot varandra!
Nu är det enligt majoriteten helt OK att subventionera barnkals med våra skattepengar, även för familjer utanför Perstorps kommun, det handlar inte om beloppen i sig utan om synsätt och värderingar. 

Till sist vem har störst ekonomisk köpkraft, en pensionär som behöver trygghetslarm och pension på 13000:-före skatt, en barnfamilj med två förvärvsarbetande vuxna med en gemensam inkomst på ca. 50000:-, en barn familj 1 vuxen 25000:-.
Det är bra att den socialmoderat dominerade majoriteten nu visar sig ha samma värderingar och vi väntar nu på vad som skall komma nästa gång.

Hans Stifors
Ordförande
Perstorps Framtid

 


 

 

 

 

Perstorps Bostäder bygger nya prisvärda lägenheter

Kommunens bostadsbolag - Perstorps Bostäder AB – med styrelseordförande från Perstorps Framtid (PF) - har arbetat fram ett förslag att bygga 8 lägenheter som kallas persTorp1 och onsdagen den 15 april 2015 beslöt kommunfullmäktige att Perstorps Bostäder får bygga dessa hus!

 

Idén till projektet kom på ett möte som Perstorps Framtid (PF) hade med Munka Folkhögskola i Perstorp inför valet 2014. Eleverna framförde då önskemål om bra och billigare boende i Perstorp och vi från Perstorps Framtid (PF) lyssnade på dessa önskemål.

Som ordförande i Perstorps Bostäder tog jag önskemålet vidare och resultatet av arbetet tillsammans med bolagets VD har blivit 2 hus med 4 lägenheter i varje hus. Lägenheterna byggs mycket centralt och har en bostadsyta på 35 kvm fördelat på 25 kvm på bottenvåningen och 10 kvm på ett sovloft en trappa upp i varje lägenhet.

Perstorps Bostäder har en budget på vad byggnationen får kosta och vi ser att denna kommer att hållas. Hyran kommer att bli ca 4500 kr/månad. Vi ser också att vi ligger rätt med denna byggnation då vi lyssnar på bostadsministern när han säger att det måste byggas mindre och prisvärda lägenheter. Vi är därför övertygade att projektet är rätt i tid för att möta behovet av funktionella mindre lägenheter i Perstorp.

Vi har redan upplevt stort intresse för dessa lägenheter från andra kommuners bostadsbolag. Vi blir inte överraskade om fler kommer att bygga ”persTorpet”

Ett projekt skapat av Perstorps Bostäder för Perstorps framtid!

 

Perstorps Framtid (PF)

 

Bosse Dahlqvist

Ordförande Perstorps Bostäder  


 


 

Svar på insändare från Arnold Andréasson i ”Mera Perstorp” 

 

Arnold Andréasson, du får nog läsa på lite bättre innan du uttalar dig och inte köra i samma gamla spår!

Vi i Perstorps Framtid vet att vi har varit obekväma då vi har reagerat och sagt ifrån då du har försökt agera och styra själv.

Vi i Perstorps Framtid vet att du lämnat Kommunfullmäktige (KF) i september och har inget ansvar för ärenden i KF därefter. Vi vill dock påminna dig om att du var Kommunstyrelsens (KS) ordförande året ut och därigenom ansvarig som sammankallande i parlamentarisk grupp. Om du kallat till parlamentarisk grupp enligt praxis och i demokratisk ordning hade inte situationen uppstått med att kommunen varit utan Byggnadsnämnd i en månad.

Du skriver att Centerpartiet och Perstorps Framtid hade en gemensam syn på att kommunen inte skulle inrätta ett kommunalråd på heltid. Det är helt riktigt och jag tycker det var synd att du inte kunde påverka den nya majoritetens förslag som innebar starkt ökade kostnaderna för kommunens politiska hantering istället för att använda resurserna inom skola, vård och omsorg mm.

Ärendet angående heltids kommunalråd behandlades i parlamentarisk grupp och man kom inte överens så det fick avgöras i Kommunfullmäktige. Du påstår också att utökningen av nämnderna behandlades i parlamentarisk grupp men det är nog bara i dina tankar.

Däremot tog du upp utökningen av nämnderna i Kommunstyrelsens arbetsutskott och Perstorps Framtid reserverade sig mot utökningen och att detta inte var behandlat i parlamentarisk grupp enligt praxis.

Kommunfullmäktige fattade beslut i december 2014 att utöka bland annat Byggnadsnämnden med fler ledamöter. Perstorps Framtid, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta med motiveringen att det inte var behandlat i demokratisk ordning samt att det skulle medföra stora ökade kostnader.

Om Kommunfullmäktige vid detta tillfälle också beslutat att Kommunstyrelsen tillfälligt tar över för Byggnadsnämnden tills ny nämnd är vald hade det inte blivit något avbrott i bygglovhanteringen men tyvärr hade inte majoriteten den kunskap som behövdes för detta beslut och det kan inte Perstorps Framtid ta ansvar för.

Vad det gäller din kommentar till revisorerna tycker jag att vi överlåter till revisionen att sköta sitt arbete med granskning av kommunen utan att du, Arnold, behöver ifrågasätta deras arbete, du har ju lämnat Kommunfullmäktige och behöver inte oroa dig.

 

Perstorps Framtid

Bosse Dahlqvist

 


 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående parkeringsvakter

 

Det togs ett beslut i kommunstyrelsen september 2013 att det skulle införas parkeringsvakter i centrum. Vi kan nu konstatera att detta inte var ett bra beslut, därför föreslår vi i Perstorps Framtid att man säger upp avtalet gällande parkeringsvakter.

Vi kan också konstatera att skyltningen fortfarande inte stämmer fullt ut.

Det har blivit 164 P-böter under denna tid men vi kan också notera att det har varit ett antal överklagande där p-boten betalats tillbaks samt ytterligare ett antal under utredning.

Mina frågor är följande:

-        Tycker ni i majoriteten att det fungerar bra med parkeringsvakterna?

-        Avser ni i majoriteten säga upp avtalet om parkeringsvakter?

-        Om ni inte säger upp avtalet kommer ni då att se över var P-vakter skall patrullera. ”Från början var det tänkt endast i centrum”

 

      Bo Dahlqvist

      Perstorps Framtid


 

 

 

Svar till Nilssons uttalande i tidningen ”Mera Perstorp”

Vi i Perstorps Framtid (PF) kan inte förstå att Ronny Nilsson inte har förståelse ur demokratisk synpunkt för oppositionens beslut att skicka ärendet angående utökning av antalet ledamöter i Byggnadsnämnden och Kultur- o fritidsnämnden på återremiss. Demokrati borde Ronny förstå som har varit facklig ordförande för IF Metall Perstorp.

Vi i Perstorps Framtid anser att utökningen av ledamöter i Byggnadsnämnden och Kultur o fritidsnämnden var för att lyckas bilda en majoritet och då tillgodose kraven på nämnds platser från de små partierna i majoriteten. Oppositionen får sina platser enligt valresultatet oavsett om nämnderna utökas eller inte.

Utökningen av antalet ledamöter i nämnderna från nuvarande 5 till 7 ledamöter medför en ökad kostnad för politiken med ca 40 % i respektive nämnd under 4 år framöver. Vi förutsätter att de nya ledamöterna ska ha sammanträdesarvoden mm och då är det ren matematik. Kostnaderna för utökningen av politiken drabbar skola, vård- o omsorg mm som hade behövt dessa pengar bättre.

Vidare skyller du på oppositionen för kostnaderna för extra kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Detta hade inte behövts om ni hade kallat till parlamentarisk grupp enligt demokratisk praxis i Perstorps kommun. Den blivande majoriteten valde istället att försöka bestämma detta själv utan samråd, antagligen för att frågan hade blivit akut och ni var tvungna att utöka nämnderna för att lyckas bilda majoritet. De extra kostnaderna för återremiss ansvarar ni själva för genom ert agerande. Det bevisas av att ni i demokratisk ordning kallade till parlamentarisk grupp när återremissen var ett faktum.

Perstorps Framtid

Bosse Dahlqvist


 

Svar på Arnold Andreassons uttalande i tidningen ”Mera Perstorp”

Arnold Andreasson raljerar och skyller ifrån sig. Han intar också gärna ett överlägset och högt tonläge när han ska försvara sig i ett trängt läge för att kompensera att de sakliga argumenten brister.

Arnold har varit med i kommunpolitiken i 40 år och vet mycket väl om praxis och överenskommelser som gäller för olika frågor och arbete i parlamentarisk grupp. Majoriteten valde att själva bestämma och ändra grundläggande överenskommelser och införa kostsamma utökningar i nämnderna utan samråd med oppositionen. Vi anser att de utökade kostnaderna för politiken i nämnderna (ca 40 %) behövs istället i verksamheterna, till skolan, vård- o omsorg mm.

Arnold raljerar och skyller på oppositionen i stället för att kalla till möte i parlamentarisk grupp enligt praxis och demokratisk ordning.

Arnold nämner också det nämndslösa glappet utan Byggnadsnämnd i januari. Hade majoriteten beslutat att kommunstyrelsen tillfälligt tar över ärenden för Byggnadsnämnden - som är en myndighet - tills en ny utökad Byggnadsnämnd valts så hade detta problem varit löst och beslut kunnat fattas. Undrar just vem det är som har politisk okunskap?

Jag har deltagit i många politiska och fackliga verksamheter under många år men har aldrig varit med om något liknande. Perstorps Framtid tar sitt ansvar för Perstorps kommun när ärende bereds enligt demokratisk ordning.

Ansvaret för den klandervärda hanteringen av utökningen av nämnderna och utökade kostnader för politiken enbart för att klara att bilda ny majoritet ligger inte på oppositionen som Arnold vill framhålla.

Perstorps Framtid

Bosse Dahlqvist


 

Pressmeddelande

Under det extrainsatta kommunfullmäktige den 14:e januari 2015 så fortsatte diskussionerna om att öka nämndeposterna för Kultur- och fritidsnämnden samt Byggnadsnämnden. Vi i Perstorps framtid yrkade på att bibehålla nämnderna så
som de är. Vi kan inget annat än att se att detta är ett knep för att tillgodose de mindre partierna med fler platser, på skattebetalarnas bekostnad.

Vi har blivit uppmärksammade om att detta har skapat en oreda bl.a. genom att Byggnadsnämnden har stått still och ärenden
har inte kunnat tas upp. Men ordförande för kommunfullmäktige har själv påpekat att det har begåtts ett enkelt praktiskt fel då kommunstyrelsen hade kunnat ta beslut i bygglovsärenden under den tid utökandet i nämnderna diskuterats. Vi valde att i sista kommunfullmäktige återemittera ärendet för att det har funnits en praxis i Perstorps kommun att innan organisatoriska
beslut tas så ska samtal ske med alla partier i kommunfullmäktige. Denna motion hade inte diskuterats med vårt parti innan det togs upp på kommunfullmäktige och vi ville därför skapa en plattform för överläggning innan beslut togs.
Under dessa diskussioner som vi har skapat rum för så har majoriteten gett som anledning till utökandet att bl.a. Kultur- och fritidsnämnden har fått utökade sysslor. Men det faller ju på tjänstemännens bord inte på politikerna.

Även i frågan om valet för Perstorps Näringslivs ordförande har vi protesterat. Ordförande i Perstorps näringsliv har historiskt varit en person som har en nära anknytning till Kommunstyrelsen för att snabba beslut ska ske när det behövs. Vi anser att det måste finnas en bra koppling till kommunen för att kunna upprätthålla en bra kommunikation däremellan.


 

Pressmeddelande – PF:s budgetförslag

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2014 föreslog Perstorps Framtid att istället som majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, föreslå att lägga mer pengar till verksamhet och inte till politisk verksamhet!!!

Den nya majoriteten vill avlöna ett kommunalråd med 45 000 kronor i arvode I MÅNADEN! Är Ronny Nilsson värd detta arvode? Är någon politiker i Perstorps kommun värd denna summa? Man kan inte öka kostnader för politisk verksamhet med 330 000 kronor, när vi ser att verksamheter behöver pengarna bättre! Detta kan inte vi i Perstorps Framtid ställa upp på, då vi ser att socialnämnden, med sin moderate ordförande Pehr Magnusson i spetsen, medvetet kört sin ekonomi i botten med ett underskott som enligt uppgift är en bra bit över 7 miljoner kronor!

Vidare vill majoriteten satsa 300 000 kronor på att lägga socialjouren på annan kommun. Går det inte att schemalägga personalen inom sociala så att de arbetar kvällar och helger? Det går ju inom andra yrkesgrupper… och då tillkommer enbart Ob-tillägg.

Dessutom önskar majoriteten lägga pengar på ett aktieägartillskott till Perstorps Näringslivs AB, närmare bestämt 600 000 kronor. Vi tycker att det företaget strax bör kunna stå på egna ben…, annars får väl majoriteten fundera på om vi skall ha ett sådant kommunalt bolag.

Avslutningsvis vill majoriteten lägga 300 000 kronor för att en extern konsult skall analysera varför den ekonomiska utvecklingen dragit iväg inom socialnämndens IFO-verksamhet. Vi vet varför – det stavas Pehr Magnusson och dåligt politiskt ledarskap!

Majoriteten vill dessutom lägga 1 370 000 kronor till oklar kostnadsbärare. Det innebär att kommunstyrelsen äger rätt att omdisponera dessa pengar. Här yrkade vi att dessa pengar läggs till det egna kapitalet. På det viset måste majoriteten gå till fullmäktige för att ”komma åt pengarna”, och då kan även partier som inte är representerade i kommunstyrelsen få delta i debatten (det gäller Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna). Vi anser det vara mer demokratiskt att fullmäktige får besluta om dessa pengar, men det fick vi inget gehör för.

Ovanstående gör att vi frilägger 2 900 000 kronor och de vill Perstorps Framtid vill istället satsa på följande:

 

 • Investering i ny skateboardpark                                 400 000 kronor
 • Stärka arbetsmarknadsenheten                                  100 000 kronor
 • Öka öppethållande samt mer
  verksamhet vid familjens hus                                      150 000 kronor
 • Gratis inträde på Ugglebadet sommaren 2015
  för barn och pensionärer                                              80 000 kronor
 • Anslå medel till detaljplanearbete Bälingebadet     200 000 kronor
 • Ökad bemanning inom hemtjänsten                          500 000 kronor
 • Extra val                                                                           100 000 kronor
 • Stärka kommunens likviditet                                      1 370 000 kronor

TOTALT                                                                                 2 900 000 kronor

Intressant att en majoritet inte tar med kostnader för extra valet i mars månad 2015.

Dessutom hade vi med i flerårsplanen investering i ny idrottshall år 2017 till en beräknad kostnad om 35 miljoner kronor. Där fick vi förklara att vi räknade med att investeringen kommer belasta driftsbudgeten med 1 miljon kronor. Till det kommer uppvärmningskostnader, lokalvård m m. Kanske till och med uppvärmningskostnaderna minskar om man jämför med nuvarande gymnastiksal?!

Vi i Perstops Framtid tycker inte ”att vi har byxorna nere” som Arnold Andreasson uttrycker sig. VI tar ansvar och tror fortfarande på Perstorp!

Till skillnad från majoritetens budget så tycker vi att det är roligt att för första gången i Perstorps kommuns historia har det lagts en POLITISK budget och inte ett tjänstemannaförslag till budget som Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna sätter sin tillit till.

Vi i Perstorps Framtid hoppas att år 2015 präglas av en närgången journalistisk bevakning!

Vi i Perstorps Framtid TROR PÅ PERSTORP!

 


 

Pressmeddelande – PF vill höja skatten

 

Perstorps Framtid föreslog vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2014 att höja skatten med 25 öre. Orsaken till höjningen är att socialnämnden, med sin moderate ordförande Pehr Magnusson i spetsen, medvetet kört ekonomin i botten. Vid den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2014 var underskottet 6,5 miljoner kronor. Det ska bli mycket intressant och se hur revisionen ser på ansvarsfriheten för den gode Pehr Magnusson?! Vad hjälper det då att höja skatten? Jo, det gör att vi kan satsa på det vi gick till val på, nämligen

 • Skateboardpark
 • Ny idrottshall
 • Gratis inträde för barn och pensionärer på sommaren till Ugglebadet
 • Höja personaltätheten inom äldreomsorgen
 • Öka öppettiderna och aktiviteterna vid Familjens Hus
 • Ge arbetsmarknadsenheten möjligheter att hjälpa ungdomar till
  meningsfull sysselsättning

Genom att höja skatten får kommunen in ytterligare 3 miljoner kronor till verksamheten.

För den som har en inkomst kring 25 000 kronor i månaden innebär höjningen 44 kronor mer i skatt i månaden och för den som har en inkomst kring 45 000 kronor i månaden innebär höjningen att skatten blir 93 kronor mer i månaden.

Arnold Andreasson skriver på Centerpartiets lokalsida följande: ”Invånarna i Perstorps kommun har en ny majoritet som tar ansvar, som tillträder fullt ut efter nyår. Den består av de traditionella partierna (S, C, M och Kd) med en sammanhängande politik från riks, region/landsting och kommun. Populism har aldrig varit ett tema som dessa partier har arbetat efter, utan med en fast förankrad ideologi så finns det utbildade politiker med förankring i partiprogrammen”.

Tyvärr Arnold, du har gjort självmål än en gång – är Pehr Magnusson en man som tar ansvar? Det tycker inte vi i Perstorps Framtid.

Vidare skriver Arnold: ”vid senaste kommunfullmäktige, den 26 november 2014, står det lokala missnöjespartiet pf i talarstolen med ”byxorna nere”. I och för sig så närmare vi oss julhelgen och då ska önskelistor skrivas, men i detta fall så skrevs önskelistan före valet. Nu kan de förtroendevalda i detta parti inte finansiera alla populistiska förslag. Nu hade dom inte behövt bekymra sig om detta, då förslagen inte kommer att bli verklighet. Vid detta sammanträde hade kommunens invånare haft behov av journalistbevakning, för att avslöja förslaget till skattehöjning. För andra året i rad, så föreslår detta lokala parti en skattehöjning med 25 öre. Vad hade hänt om valet hade fått en annan utgång? Hade vi då kunnat vänta oss skattehöjningar med 25 öre varje år fram till nästa val? Begriper inte dessa folkvalda ledamöter att en kommunal skattehöjning drabbar de med lägst inkomster? Under innevarande år så höjdes skatten i Perstorps kommun och regionen. För vissa personer med inkomster omkring 15 000 – 16 000 kronor i månaden innebar detta att nettoinkomster minskade med 100 – 200 kronor i månaden. Bygger man populism på önskelister för att göra Perstorps invånare med låg inkomst fattigare?”.

Här bör du nog kolla upp fakta Arnold innan du kastar ut dig att skatten skulle öka med 100 – 200 kronor i månaden, det rör sig om 24 kronor för en person med en inkomst om 16 000 kronor i månaden.

Vi är inte oroliga för att journalister kollar oss, frågan är om S, M, C och Kd är bekväma med en mer närgången bevakning. Det är inte bara en gång som Arnold ondgjort sig för Perstorps Allehanda!

Genom att inte höja skatten måste den oheliga alliansen antingen köra besparingar via osthyvel eller till och med vara tvungna att lägga ner hela verksamheter. Detta vill inte vi medverka till i Perstorps Framtid – för vi tror på Perstorp!

 


                                     

Pressmeddelande          

 

Det är med stor förvåning vi i Perstorps Framtid tog emot beskedet att Socialdemokraterna i Perstorps kommun beslutat sig för att samarbeta med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna för att bilda majoritet. Denna majoritet blir svag med totalt 18 mandat och med en ideologisk mycket stor skillnad mellan partierna.

 

Perstorps Framtid anser att grundsynen i olika samhällsfrågor mellan dessa fyra partier är mycket splittrad och vi tror att detta kommer att hindra möjligheterna att genomföra nödvändiga satsningar och åtgärder i kommunen inom bland annat skola och vård o omsorg. Detta blev mycket tydligt inte minst vid senaste besluten om kommunens budget för 2014 då Perstorps Framtid valde att lämna samarbetet i femklövern för att få ytterligare resurser till skola och vård o omsorg. M, C och KD valde då att rösta mot nödvändiga resurser till bland annat barn med särskilda behov.

 

Perstorps Framtid lovar att vi kommer att bli ett väldigt aktivt och offensivt oppositionsparti och att vi kommer att arbeta för invånarna, företagen och utvecklingen i kommunen och för Perstorps (bästa) Framtid!

 

Lars Ottosson

Ordförande Perstorps Framtid