Vi tror på Perstorp, Gör du?

Nyheter 

Här presenterar vi nyheter från Perstorps Politiken
Ny majoritet presenterad i Perstorp

Idag presenterades en ny majoritet i Perstorps Kommun bestående av Perstorps framtid, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. 

 Vi tror på Perstorp, Gör du?


11/10 2018

Svar till Lars Nilsson Sverigedemokraterna

Det är intressant att du väljer att svara på det sättet som du gör. Dessvärre visar det enbart på att ni Sverigedemokrater i Perstorp inte kommer agera i linje vad gäller Perstorps invånares bästa. Enligt din egen utsago och jag förmodar att Sverigedemokraterna i Perstorp står bakom ditt uttalande så kommer ni att aktivt arbeta för att försvåra och undergräva det demokratiska arbetet i Perstorps kommun.

  Det enda ni har gått upp och sagt i fullmäktige på senare tid är att ni inte ville ha en snabbladdningsstation i Perstorp utan tyckte att den kunde bli placerad i Klippan, framtidstron på Perstorp verkar svikta hos Sverigedemokraterna i Perstorp.

  Du uttalar dig även att Sverigedemokraterna i Perstorp är det enda oppositionspartiet i kommunen, då undrar jag:

  Hur kommer det sig att Perstorps ”enda” oppositionsparti (Sverigedemokraterna Perstorp) inte fyller sina stolar i fullmäktige?

   Hur kommer det sig att ni varje år under denna mandatperioden har röstat med majoritetens budgetförslag och inte bedrivit oppositionspolitik och presentera ett eget förslag? Detta har vi i Perstorps framtid gjort varje år, dessutom har vi i de nämnder vi är representerade i aktivt visat att vi inte deltar i majoritetens budgetförslag medan ni själva har suttit och nickat med hela vägen till fullmäktige.

  Du väljer att benämna oss med Perstorps Forntid i ditt svar, det är intressant då det endast är Centerpartiet som använt det uttrycket tidigare så koppling mellan er och Centerpartiet finns uppenbarligen. Dessutom är det ett tråkigt sätt att försöka vinna billiga politiska poäng på. Leverera i Politiken istället.

  Lars Nilsson, era väljare borde veta hur ni agerar eller ska vi säga INTE agerar när det kommer till att bedriva oppositionspolitik i Perstorps kommun.

 Glöm inte att städa framför egen dörr……

 Torgny Lindau Perstorps Framtid

#PF2018

22/3 2018


Perstorps politiker i SR P4 Kristianstad

I torsdagens Eftermiddag i P4 Kristianstad så skedde utfrågning utav politikerna som är representerade i Kommunfullmäktige i Perstorps Kommun. Alla Partier var representerade utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Vi anser det vara väldigt viktigt att svara på frågor från invånarna i Perstorps kommun då de politiska besluten berör er, vad Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tycker gällande samma fråga återstå att få svar på.....

Här kan du lyssna på inslaget

Vi tror på Perstorp, gör du?

#PF2018

9/3 2018

Ny Hemsida 

Perstorps Framtid har nu en ny hemsida, varmt välkomna!!

Vi tror på Perstorp, Gör du?

#PF2018

5/3 2018

Perstorps Framtid, Enda oppositionspartiet i Perstorp!!

I Onsdagens fullmäktigedebatt gällande budgeten för 2018 och flerårsplanen så kan vi konstatera att Perstorps Framtid nu är det enda riktiga oppositionspartiet i Perstorps kommun.
   Alla andra partier röstade på majoritetens budgetförslag, även de andra partierna som sitter i opposition (SD, Mp, V)
   Vi tycker det är förvånande att de andra partierna som säger sig sitta i ”opposition” inte ens har bemödat sig att komma med något eget förslag till budget.
   Perstorps Framtid ställde sig också bakom Kommunstyrelsens förlag gällande hotellet i Perstorp, dvs att kunna använda det till annat än hotell alltså inte att riva det


Vi, tror på Perstorp, Gör du?

#PF2018

1/12 2017

© Copyright Perstorps Framtid